Resource icon

Plugins Việt Nam 「ɴᴇw uᴘᴅᴀтᴇ」 EnchantNangCao 4.4.6

Không có quyền để tải về
 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

iGostZ

DEVELOPER
DONATOR
HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC
THÀNH VIÊN
3/8/18
352
1,154
490
null
MCoin
6,480
iGostZ đã đăng một tài nguyên mới:

「ɴᴇw uᴘᴅᴀтᴇ」 EnchantNangCao - Đ*o cần nói nhiều! vì mày cũng biết plugin này rồi!

:pd1:

- Đây là plugin của anhcraft, nhưng mình đã xin phép authur để có quyền recode và share nó!

- Đây là plugin có tính năng mang thêm nhiều loại phù phép đặc biệt vào server của bạn, giúp sorvor bạn tăng độ thú zịị!

- Yêu cầu: SpaciousLib, EffectLib
- Hỗ trợ: KeepMyLife, DeathDropsAPI,...
Xem thêm về tài nguyên này...
 
 • Like
Reactions: JenkerVN ✔

JenkerVN ✔

THÀNH VIÊN
12/1/19
218
566
350
Sao Thổ
www.fb.com
MCoin
3,070
Ăn Cắp Cái *** !!! :))
 

DUYSONGLOI

TRANSLATOR
THÀNH VIÊN
14/12/17
765
456
460
Biên Hòa
MCoin
6,179
Mã:
[20:31:46] [Server thread/ERROR]: Could not load 'plugins/EnchantNangCao.jar' in folder 'plugins'
org.bukkit.plugin.InvalidPluginException: java.lang.NoClassDefFoundError: org.anhcraft.spaciouslib.builders.command.CommandCallback
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.loadPlugin(JavaPluginLoader.java:135) ~[spigot-1.10.2.jar:git-Spigot-1e4dd71-5e5cf84]
  at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.loadPlugin(SimplePluginManager.java:329) ~[spigot-1.10.2.jar:git-Spigot-1e4dd71-5e5cf84]
  at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.loadPlugins(SimplePluginManager.java:251) [spigot-1.10.2.jar:git-Spigot-1e4dd71-5e5cf84]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_10_R1.CraftServer.loadPlugins(CraftServer.java:297) [spigot-1.10.2.jar:git-Spigot-1e4dd71-5e5cf84]
  at net.minecraft.server.v1_10_R1.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:203) [spigot-1.10.2.jar:git-Spigot-1e4dd71-5e5cf84]
  at net.minecraft.server.v1_10_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:535) [spigot-1.10.2.jar:git-Spigot-1e4dd71-5e5cf84]
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:813) [?:1.8.0_192]
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: org.anhcraft.spaciouslib.builders.command.CommandCallback
  at java.lang.Class.forNameImpl(Native Method) ~[?:1.8.0_192]
  at java.lang.Class.forName(Class.java:403) ~[?:1.8.0_192]
  at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.<init>(PluginClassLoader.java:64) ~[spigot-1.10.2.jar:git-Spigot-1e4dd71-5e5cf84]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.loadPlugin(JavaPluginLoader.java:131) ~[spigot-1.10.2.jar:git-Spigot-1e4dd71-5e5cf84]
  ... 6 more
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.anhcraft.spaciouslib.builders.command.CommandCallback
  at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:589) ~[?:1.8.0_192]
  at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:101) ~[spigot-1.10.2.jar:git-Spigot-1e4dd71-5e5cf84]
  at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:86) ~[spigot-1.10.2.jar:git-Spigot-1e4dd71-5e5cf84]
  at java.lang.ClassLoader.loadClassHelper(ClassLoader.java:934) ~[?:1.8.0_192]
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:879) ~[?:1.8.0_192]
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:862) ~[?:1.8.0_192]
  at java.lang.Class.forNameImpl(Native Method) ~[?:1.8.0_192]
  at java.lang.Class.forName(Class.java:403) ~[?:1.8.0_192]
  at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.<init>(PluginClassLoader.java:64) ~[spigot-1.10.2.jar:git-Spigot-1e4dd71-5e5cf84]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.loadPlugin(JavaPluginLoader.java:131) ~[spigot-1.10.2.jar:git-Spigot-1e4dd71-5e5cf84]
  ... 6 more
hehe, plugins nhu con cu
 

iGostZ

DEVELOPER
DONATOR
HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC
THÀNH VIÊN
3/8/18
352
1,154
490
null
MCoin
6,480
Mã:
[20:31:46] [Server thread/ERROR]: Could not load 'plugins/EnchantNangCao.jar' in folder 'plugins'
org.bukkit.plugin.InvalidPluginException: java.lang.NoClassDefFoundError: org.anhcraft.spaciouslib.builders.command.CommandCallback
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.loadPlugin(JavaPluginLoader.java:135) ~[spigot-1.10.2.jar:git-Spigot-1e4dd71-5e5cf84]
  at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.loadPlugin(SimplePluginManager.java:329) ~[spigot-1.10.2.jar:git-Spigot-1e4dd71-5e5cf84]
  at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.loadPlugins(SimplePluginManager.java:251) [spigot-1.10.2.jar:git-Spigot-1e4dd71-5e5cf84]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_10_R1.CraftServer.loadPlugins(CraftServer.java:297) [spigot-1.10.2.jar:git-Spigot-1e4dd71-5e5cf84]
  at net.minecraft.server.v1_10_R1.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:203) [spigot-1.10.2.jar:git-Spigot-1e4dd71-5e5cf84]
  at net.minecraft.server.v1_10_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:535) [spigot-1.10.2.jar:git-Spigot-1e4dd71-5e5cf84]
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:813) [?:1.8.0_192]
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: org.anhcraft.spaciouslib.builders.command.CommandCallback
  at java.lang.Class.forNameImpl(Native Method) ~[?:1.8.0_192]
  at java.lang.Class.forName(Class.java:403) ~[?:1.8.0_192]
  at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.<init>(PluginClassLoader.java:64) ~[spigot-1.10.2.jar:git-Spigot-1e4dd71-5e5cf84]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.loadPlugin(JavaPluginLoader.java:131) ~[spigot-1.10.2.jar:git-Spigot-1e4dd71-5e5cf84]
  ... 6 more
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.anhcraft.spaciouslib.builders.command.CommandCallback
  at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:589) ~[?:1.8.0_192]
  at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:101) ~[spigot-1.10.2.jar:git-Spigot-1e4dd71-5e5cf84]
  at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:86) ~[spigot-1.10.2.jar:git-Spigot-1e4dd71-5e5cf84]
  at java.lang.ClassLoader.loadClassHelper(ClassLoader.java:934) ~[?:1.8.0_192]
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:879) ~[?:1.8.0_192]
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:862) ~[?:1.8.0_192]
  at java.lang.Class.forNameImpl(Native Method) ~[?:1.8.0_192]
  at java.lang.Class.forName(Class.java:403) ~[?:1.8.0_192]
  at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.<init>(PluginClassLoader.java:64) ~[spigot-1.10.2.jar:git-Spigot-1e4dd71-5e5cf84]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.loadPlugin(JavaPluginLoader.java:131) ~[spigot-1.10.2.jar:git-Spigot-1e4dd71-5e5cf84]
  ... 6 more
hehe, plugins nhu con cu
cài SpaciousLib bản mới nhất chưa?
 

Arils Sad

THÀNH VIÊN
17/2/19
292
28
200
21
Los Angela
MCoin
2,854
bạn ơi mình vô thì mở lênh ./enc ko được
upload_2019-3-2_15-37-4.png