Có gì mới?

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

Latest posts

Tài nguyên gần đây

【  Extra Storage 】- Plugin /Kho trong truyền thuyết ( Sort, Filter, CO-OP , Market ) Dustin Salerno
  • Featured
Người kế nhiệm của iHopper, với các tính năng mới như sắp xếp, lọc item, co-op kho, bán nhanh.
5.00 star(s) 7 ratings
Tải về
221
Updated
Tự động set thời gian cho items dưới mặt đất!
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
29
Updated
ANIMATEDNMOTD KeoMut
  • Featured
Config mẫu ANIMATEDNMOTD 2022-01-18
Làm motd của bạn xinh hơn
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
21
Updated
Plugin Ngon HSGamer
Plugins Việt Nam Plugin Ngon 1.0
Plugin Ngon
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
5
Updated
PlayerPickupMoney BinBeo
Plugins Việt Nam PlayerPickupMoney 1.0
Giết quái vật , Động vật chúng sẽ rơi ra tiền
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
2
Updated
Plugins Việt Nam MCServerUpdater 2.1.1
Cập nhật server jar tự động
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
5
Updated
Plugins Việt Nam MoneyKill 1.0
earn money not harder, kill to earn money
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
3
Updated
Plugins Việt Nam WaterDeath 1.1
thicc water?
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
5
Updated
ZEnchantmentCore HSGamer
Plugins Việt Nam ZEnchantmentCore 2.1.1
Thư viện làm enchantment, gần giống EnchantmentAPI... vậy thôi
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
3
Updated

Trạng thái

Dùng qua Pufferfish, airplane, purpur.... thì vẫn thấy Paper là cân bằng giữa hiệu năng và ổn định nhất.
SayWut
SayWut
dang test pufferfish

seems slightly better
CursedKiwi
CursedKiwi
what have i done