New resources

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
RaphaelSlots Hoang Raphael
Plugins Việt Nam RaphaelSlots 1.0.0
Tăng max player lên 'X' mỗi khi có người chơi đăng nhập
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
3
Updated
ParticleBlockOre plugin (Made by BlueNatural) BlueNatural
Tô đậm một chút khi người chơi khai thác quặng sẽ tạo ra Particle
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1
Updated
CountingUndead (BlueNatural) BlueNatural
Plugins Việt Nam CountingUndead (BlueNatural) 1.4
Plugin cho người chơi sau khi chết sẽ được bất tử trong 3 giây
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
4
Updated
Oregen3 (Updated) Hex
Plugins Việt Nam Oregen3 (Updated) 1.6.0
Bản recode (Unofficial) của Oregen3. Hỗ trợ nhiều plugin hơn và nhiều phiên bản hơn
5.00 star(s) 5 ratings
Tải về
208
Updated
RaphaelBallDamage Hoang Raphael
Plugins Việt Nam RaphaelBallDamage 1.0.0
Ném Bóng tuyết, Trứng, Ngọc Ender sẽ gây sát thương nếu trúng Player
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
2
Updated
Plugins Việt Nam RickRoll 1.0
Một thứ có thể Rickroll randomly
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
10
Updated
MobSpawnChange Thinh_Geographical
Plugins Việt Nam MobSpawnChange 1.6
Loại bỏ/thay đổi tỉ lệ spawn Mob và thay đổi Mob(Về Item,Effect...)!
5.00 star(s) 3 ratings
Tải về
88
Updated
RaphaelTexturePack Hoang Raphael
Plugins Việt Nam RaphaelTexturePack 2021-05-27
Join Title, Kick người chơi nếu không cài gói tài nguyên server
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
13
Updated
AdvancedEnchantments > Việt hoá 100% + Cân bằng ducky_yt
Chỉ 49k bạn sở hữu ngay config AdvancedEnchant việt hoá 100% và được cân bằng hoàn hảo
5.00 star(s) 2 ratings
Tải về
39
Updated
Raphael Chat Delay Hoang Raphael
Plugins Việt Nam Raphael Chat Delay 1.0.0
Chat có delay
4.00 star(s) 1 ratings
Tải về
8
Updated
SimpleTrail Thinh_Geographical
Plugins Việt Nam SimpleTrail 0.2
Thêm hiệu ứng trên mũi tên của bạn
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
25
Updated
Plugins Việt Nam Death Penalty 2021-05-19
Chết mất tiền, giết nhận tiền, cho phiên bản cũ.
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
9
Updated
ChestCommands - Config Mẫu Menu FinalFormTime
Menu Configurations for ChestCommands plugin .
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
12
Updated
[SUMMER SALE/ 20% OFF] PDXFARMINGVALLEY - BETTERSEASONPLUS KeoMut
0.00 star(s) 0 ratings
Updated