Thảo luận MC Server Xin hỏi về cách cách chặn "Hacker lỏ"

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

⚠ Cảnh báo lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng - Log4Shell

adminhypponmc

THÀNH VIÊN
29/1/21
577
45
280
23
Đồng Nai
minehyppon.net
BungeeGuard
AuthMeBungee
ExploitFixer
AntiBot 2ls

thay vi su dung bungeecord thuong thi co the su dung flamecord hoac waterfall

sai cac pl nhu tren thoi la du anti r
 

LoKaTB

THÀNH VIÊN
14/11/19
63
3
60
Hồ Chí Minh
BungeeGuard
AuthMeBungee
ExploitFixer
AntiBot 2ls

thay vi su dung bungeecord thuong thi co the su dung flamecord hoac waterfall

sai cac pl nhu tren thoi la du anti r
nhưng xcord antibot đỉnh cao mà=)) flamecord + 2ls đánh nullping 1 phát đi luôn nếu vps yếu
 

Võ Đức Anh

THÀNH VIÊN
6/10/21
472
45
280
Nhà
"theo tôi" thấy đa số mấy cái antibot chỉ lọc ra kết nối nào là bot và không cho vào sv thôi.
chứ hình thức join bot sll mà vps k ăn nổi -> ngủm
 

CursedKiwi

BAN QUẢN TRỊ
SPECIALIST
DEVELOPER
SUPPORTER
9/7/20
1,453
116
450
16
Hanoi
minhh2792.me
Nếu proxy và backend chạy cùng 1 máy thì mở port 25565 cho proxy thôi, backend đặt về localhost dùng port tùy thích

Nếu ở hai phần cứng khác nhau, cài firewall phía backend chỉ allow connection từ ip của proxy
 

SayWut

THÀNH VIÊN
23/11/16
282
36
290
Sài Gòn

Chỉ mở port của BungeeCord. Cài BungeeGuard hoặc AuthmeBungee để tránh dùng lệnh /server hoặc hop server lúc chưa đăng nhập.
Deop tất cả, rank Admin/Owner đừng cho quyền.

Backend khác nhau không phải là 1 cách chống.
Backend chỉ allow kết nối từ BungeeCord thôi, không cho kết nối từ chỗ khác.
 

CursedKiwi

BAN QUẢN TRỊ
SPECIALIST
DEVELOPER
SUPPORTER
9/7/20
1,453
116
450
16
Hanoi
minhh2792.me
Tính ra không cần thiết phải cài bungeeguard hay authmebungee, xóa perm dùng lệnh /server khỏi cái group default rồi áp dụng cách trên là xong
Ai dùng Velocity thì sử dụng modern forwarding

Vào server.properties chỉnh op-permission-level thành 1 là OP sẽ không có quyền gì

please read the wiki carefully guys